Przedszkole Integracyjne nr 38
w Warszawie

Dla rodziców

Szanowni Rodzice,

poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec-sierpień 2019r. Rejestracja wniosków w systemie elektronicznym rozpocznie się 19 marca 2019r.
Nasze przedszkole w roku 2019 nie organizuje dyżuru wakacyjnego z powodu remontu.

dyzury_warszawa_oddz_przedszkolne_w_sp_2019.xlsx

dyzury_warszawa_przedszkola_2019.xlsx

Prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych, które można także znaleźć na stronie Biura Edukacji

harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_dyzury_wakacyjne_2019.docx

Zasady_zapisow_na_dyzury_wakacyjne_2019.docx

Koordynacja_Dyzurow_Wakazyjnych_2019_publikacja.docx