Przedszkole Integracyjne nr 38
w Warszawie

Oddziały

Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe i dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dzieci przebywają w trzech oddziałach:Oddział  I specjalny pełni funkcję  adaptacyjną -  5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
Oddział  II integracyjna - dzieci 3 i 4 letnie (15 + 5 dzieci z orzeczeniami)Oddział  III integracyjna - dzieci 5 i 6 letnie (15 + 5 dzieci z orzeczeniami)Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach integracyjnych nie może przekraczać 20.