Przedszkole Integracyjne nr 38
w Warszawie

Współpraca

Nasze Przedszkole podejmuje szereg działań mających na celu współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Otrzymujemy wielkie wsparcie z Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieścia w zakresie:
1. prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych;
2. prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań remontowych;

Przedszkole systematycznie współpracuje z:
1. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 12 przy ul. Dzielnej 1a.
2. Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy
3. Okolicznymi szkołami organizującymi edukację specjalną dla dzieci
4. Strażą Miejską – organizacja zajęć z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa
5. Wydziałem Ruchu Drogowego Policji
6. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi i społecznymi, asystentami rodziny
7. Domami Dziecka
8. PCK, które przekazuje nam owoce dla dzieci
9. Śródmiejskimi przedszkolami, w tym Przedszkole nr 24, Przedszkole nr 2

Współpracujemy z fundacją "Filharmonia Przedszkolaka", która na terenie przedszkola organizuje koncerty muzyczne. Dzielimy się wiedzą i umiejętnościami z potencjalnymi nauczycielami uczącymi się w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 przy ul. Bartnicza 2

Mając na uwadze potrzeby dzieci z niedosłuchem współpracujemy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego.
Nasi wychowankowie cyklicznie biorą udział w przedstawieniach teatralnych organizowanych przez Teatr Kamienica, Teatr Capitol.
Tworzymy bazę praktyk dla studentów z różnorodnych uczelni warszawskich.
Włączamy się w akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących, w tym w akcję ogólnopolską „Szlachetna Paczka”, pomoc hospicjum.
Organizujemy zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt "Pod psim aniołem".
Bierzemy udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych dotyczących dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.