Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy rytm dnia

W ODDZIALE I

 

poniedziałek 7.00-16.00

wtorek 7.00-15.00

środa 7.00-15.00

czwartek 7.00-16.00

piątek 7.00-16.00

7.00-8:30
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, samodzielna zabawa dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opisywanie historyjek obrazkowych. Praca indywidualna z dziećmi. Prace porządkowe.

8:30-8:40
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

8:40-9:00
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9.00-9:30
Śniadanie, uczenie samodzielnego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania się przy stole, uwzględnianie decyzji dziecka co do ilości spożywanego posiłku oraz upodobań. Mycie zębów.

9.30-11:45
Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu ( w zależności od jakości powietrza i warunków atmosferycznych): kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe.

10.00 -II śniadanie (owoce)

w szatni uczenie samodzielnego przebierania się, dbania o porządek w szafce, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy organizowane przez nauczyciela – plastyczne, badawcze, konstrukcyjne, obserwacje.

11.45-12:00
Przygotowanie do posiłku, mycie rąk

12.00-12:30
Obiad, podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia, mycie zębów, przygotowanie do odpoczynku

12.30-14:15
Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

po godz. 13.00 dzieci mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: rytmice, muzykoterapii, religii, ćwiczeniach gimnastycznych lub zajęciach z integracji sensorycznej.

14.15-14:30
Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30-15:00

Podwieczorek, podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia, mycie zębów.

15.00-17.00

zabawy zorganizowane lub swobodne z inicjatywy dzieci, praca indywidualna dostosowana do możliwości dzieci, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, samodzielne oglądanie książek, zabawy: ruchowe, integracyjne, stolikowe, planowanie działań na dzień następny, pobyt w ogrodzie (w zależności od jakości powietrza i warunków atmosferycznych): zabawy dowolne, odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów)

16.00- II podwieczorek


W ODDZIALE II

 

oddział II (dzieci 3-4-letnie)

poniedziałek-piątek 7.00-17.00

7:00-8:40
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, samodzielna zabawa dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Praca indywidualna i w małych zespołach. Prace porządkowe.

8:40-9:00
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu, zestaw ćwiczeń porannych; mycie rąk.

9:00-9:30
Śniadanie, uczenie samodzielnego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania się przy stole; mycie rąk.

9.30-10:00
Zajęcia edukacyjne – realizacja programu wychowania przedszkolnego.

10:00-10:15

Drugie śniadanie.

10:15-11:45

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna i w małych grupach. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym: zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy organizowane przez nauczyciela.

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

Prace porządkowe i samoobsługowe.

11.45-12:00
Przygotowanie do obiadu, mycie rąk.

12.00-12:30
Obiad; uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, wspomaganie rozwoju samoobsługi podczas jedzenia, mycie rąk, przygotowanie do odpoczynku.

12.30-14:15

Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, trening samodzielności w zakresie ubierania i rozbierania się.

Zajęcia dodatkowe.

14.15-14:30
Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30-15:00
Podwieczorek, podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia, mycie zębów

15.00-17.00

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu; zabawy zorganizowane lub swobodne; praca indywidualna i w małych grupach, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci, czytanie i oglądanie książek.

Ok. 16.00 – drugi podwieczorek.

Pobyt w ogrodzie ( IX-X i IV-VI): zabawy dowolne;

Rozchodzenie się dzieci do domu.


W ODDZIALE III

 

oddział III ( dzieci 5-6-letnie i starsze)

poniedziałek- 8.00-16.00

wtorek - piątek 9.00-16.00

7.00 - 8:30
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, samodzielna zabawa dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opisywanie historyjek obrazkowych. Praca indywidualna i w małych zespołach. Prace porządkowe.

8:30-8:40
Zestaw ćwiczeń porannych.

8:40-9:00
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9.00-9:30
Śniadanie, kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole, uwzględnianie decyzji dziecka co do ilości spożywanego posiłku oraz upodobań. Mycie zębów.

9.30-11:45
Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu (w zależności od jakości powietrza i warunków atmosferycznych): kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

II śniadanie, trening samoobsługi w zakresie ubierania i rozbierania się, dbanie o porządek w szafce, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy organizowane przez nauczyciela – plastyczne, badawcze, konstrukcyjne, obserwacje. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.45-12:00
Przygotowanie do posiłku, mycie rąk

12.00-12:30
Obiad, podczas posiłku kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole, mycie zębów, przygotowanie do odpoczynku

12.30-13:00
Relaks – słuchanie tekstów literackich lub opowiadań nauczyciela inspirowanych literaturą dziecięcą.

13:00-14:15
Praca indywidualna i w zespołach, tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym realizowany temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

po godz. 13.00 dzieci mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: rytmice, muzykoterapii, religii, ćwiczeniach gimnastycznych lub zajęciach z integracji sensorycznej.

14.15-14:30
Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30-15:00
Podwieczorek, podczas posiłku kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia, mycie zębów

15.00-16.00 (16:30)
zabawy zorganizowane lub swobodne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, samodzielne oglądanie książek, zabawy: ruchowe, integracyjne, stolikowe, planowanie działań na dzień następny, pobyt w ogrodzie (w zależności od jakości powietrza i warunków atmosferycznych): zabawy dowolne, odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów)