Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy rytm dnia

W ODDZIALE I

 

poniedziałek 7.00-16.00

wtorek 7.00-15.00

środa 7.00-15.00

czwartek 7.00-16.00

piątek 7.00-16.00

7.00-8:30
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, samodzielna zabawa dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opisywanie historyjek obrazkowych. Praca indywidualna z dziećmi. Prace porządkowe.

8:30-8:40
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

8:40-9:00
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9.00-9:30
Śniadanie, uczenie samodzielnego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania się przy stole, uwzględnianie decyzji dziecka co do ilości spożywanego posiłku oraz upodobań. Mycie zębów.

9.30-11:45
Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu ( w zależności od jakości powietrza i warunków atmosferycznych): kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe.

10.00 -II śniadanie (owoce)

w szatni uczenie samodzielnego przebierania się, dbania o porządek w szafce, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy organizowane przez nauczyciela – plastyczne, badawcze, konstrukcyjne, obserwacje.

11.45-12:00
Przygotowanie do posiłku, mycie rąk

12.00-12:30
Obiad, podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia, mycie zębów, przygotowanie do odpoczynku

12.30-14:15
Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.

po godz. 13.00 dzieci mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: rytmice, muzykoterapii, religii, ćwiczeniach gimnastycznych lub zajęciach z integracji sensorycznej.

14.15-14:30
Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30-15:00

Podwieczorek, podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia, mycie zębów.

15.00-17.00

zabawy zorganizowane lub swobodne z inicjatywy dzieci, praca indywidualna dostosowana do możliwości dzieci, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, samodzielne oglądanie książek, zabawy: ruchowe, integracyjne, stolikowe, planowanie działań na dzień następny, pobyt w ogrodzie (w zależności od jakości powietrza i warunków atmosferycznych): zabawy dowolne, odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów)

16.00- II podwieczorek


W ODDZIALE II

 

oddział II (dzieci 3-4-letnie)

poniedziałek-piątek 7.00-17.00

7:00-8:40
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, samodzielna zabawa dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Praca indywidualna i w małych zespołach. Prace porządkowe.

8:40-9:00
Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu, zestaw ćwiczeń porannych; mycie rąk.

9:00-9:30
Śniadanie, uczenie samodzielnego spożywania posiłku oraz kulturalnego zachowania się przy stole; mycie rąk.

9.30-10:00
Zajęcia edukacyjne – realizacja programu wychowania przedszkolnego.

10:00-10:15

Drugie śniadanie.

10:15-11:45

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna i w małych grupach. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym: zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy organizowane przez nauczyciela.

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

Prace porządkowe i samoobsługowe.

11.45-12:00
Przygotowanie do obiadu, mycie rąk.

12.00-12:30
Obiad; uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, wspomaganie rozwoju samoobsługi podczas jedzenia, mycie rąk, przygotowanie do odpoczynku.

12.30-14:15

Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, trening samodzielności w zakresie ubierania i rozbierania się.

Zajęcia dodatkowe.

14.15-14:30
Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30-15:00
Podwieczorek, podczas posiłku uczenie dzieci kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia, mycie zębów

15.00-17.00

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu; zabawy zorganizowane lub swobodne; praca indywidualna i w małych grupach, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci, czytanie i oglądanie książek.

Ok. 16.00 – drugi podwieczorek.

Pobyt w ogrodzie ( IX-X i IV-VI): zabawy dowolne;

Rozchodzenie się dzieci do domu.


W ODDZIALE III

 

oddział III ( dzieci 5-6-letnie i starsze)

poniedziałek- 8.00-16.00

wtorek - piątek 9.00-16.00

7.00 - 8:30
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, samodzielna zabawa dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opisywanie historyjek obrazkowych. Praca indywidualna i w małych zespołach. Prace porządkowe.

8:30-8:40
Zestaw ćwiczeń porannych.

8:40-9:00
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania;

9.00-9:30
Śniadanie, kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole, uwzględnianie decyzji dziecka co do ilości spożywanego posiłku oraz upodobań. Mycie zębów.

9.30-11:45
Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu (w zależności od jakości powietrza i warunków atmosferycznych): kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

II śniadanie, trening samoobsługi w zakresie ubierania i rozbierania się, dbanie o porządek w szafce, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy organizowane przez nauczyciela – plastyczne, badawcze, konstrukcyjne, obserwacje. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.45-12:00
Przygotowanie do posiłku, mycie rąk

12.00-12:30
Obiad, podczas posiłku kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole, mycie zębów, przygotowanie do odpoczynku

12.30-13:00
Relaks – słuchanie tekstów literackich lub opowiadań nauczyciela inspirowanych literaturą dziecięcą.

13:00-14:15
Praca indywidualna i w zespołach, tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym realizowany temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

po godz. 13.00 dzieci mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: rytmice, muzykoterapii, religii, ćwiczeniach gimnastycznych lub zajęciach z integracji sensorycznej.

14.15-14:30
Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30-15:00
Podwieczorek, podczas posiłku kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole, uczenie samodzielnego jedzenia, mycie zębów

15.00-16.00 (16:30)
zabawy zorganizowane lub swobodne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, samodzielne oglądanie książek, zabawy: ruchowe, integracyjne, stolikowe, planowanie działań na dzień następny, pobyt w ogrodzie (w zależności od jakości powietrza i warunków atmosferycznych): zabawy dowolne, odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów)