KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

REKRUTACJA NA DYŻURY WAKACYJNE

 

Rodzice, którzy planują zapisać swoje dziecko na dyżur wakacyjny, a nie posiadają hasła niezbędnego do logowania w systemie rekrutacyjnym, proszeni są o kontakt mailowy z Dyrektorem przedszkola w celu jego wygenerowania.

 

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i w szkołach.

 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu. Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnejw przedszkolach i oddziałach przedszkolnychw szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

 

harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_opieka_wakacyjna_2020_wersja_2_kor.docx

 

Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020_wer4.docx

 

 

WAŻNE

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zmian w zasadach rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/21

 

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

 

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.
Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.
Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

 

Szanowni Rodzice dzieci ubiegających się o miejsce w Przedszkolu Integracyjnym nr 38.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym przedszkolem w trakcie indywidualnego spotkania. Postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące organizacji przedszkola, w tym realizacji podstawy programowej, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ofercie zajęć dodatkowych i innych działaniach, które wspierają rozwój dzieci i przyczyniają się do lepszego ich funkcjonowania. Zapoznamy z budynkiem przedszkola pokazując sale dla dzieci oraz gabinety terapeutyczne.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 022 620-29-31 w celu umówienia wizyty. Na spotkanie zapraszamy rodziców wraz z dzieckiem. Podczas spotkania indywidualnego mamy lepszą możliwość poznania się nawzajem, zapewniony komfort rozmowy. Dysponujemy wówczas czasem tylko dla Państwa.

Wszelkie informacje dotyczące systemu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 znajdziecie Państwo pod adresem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

Dyrektor Przedszkola

 


Szanowni Rodzice,

poniżej publikujemy wstępne informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych w placówkach przedszkolnych w okresie lipiec-sierpień 2020r.
Nasze przedszkole w roku 2020 nie organizuje dyżuru wakacyjnego z powodu remontu.

harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_opieka_wakacyjna_2020.docx

Harmonogram_dyzury_wakacyjne_2020_wer_3.xlsx

Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020.docx

Kontakt_do_Dzielnic_Opieka_Wakacyjna_2020.docx

 

Szanowni Rodzice

w związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (lub platformę
e-przedszkole wykorzystywaną przez placówkę).

W treści maila proszę wskazać tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych).

W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.

Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia. Wskazane jest jednak, aby dyrektor przekazał hasło rodzicom (elektronicznie)
do dnia 25 marca.

UWAGA!

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

 

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.  

 

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.