KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Programy/innowacje

Programy realizowane w roku szkolnym 2020/2021

Uchwała nr 1/2020

Rada Pedagogiczna Przedszkola Integracyjnego nr 38

z dnia

30.06.2020r.

w Warszawie

Plac Bankowy 3/5

w sprawie zaopiniowania przedszkolnego zestawu programów edukacyjnych.

 

Na podstawie Ustawy   z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U.  z 2019 r., poz 1148 z późn. zm. ), w szczególności art. 293.3. 2.Rada Pedagogiczna postanawia:

Pozytywnie zaopiniować przedstawione przez dyrektora niżej wymieniony programy edukacyjny wchodzący w skład Przedszkolnego zestawu programów edukacyjnych:

  1. „Trampolina” - program wychowania przedszkolnego z terminarzem, wydawnictwo PWN Wydawnictwo szkolne sp. zo.o. sp.k., autorstwa Małgorzaty Janiak, Kamili Witerskiej do realizacji w oddziale 1,2,3.
  2. „Plastyka dla smyka” - przedsięwzięcie wspomagające rozwój dziecka autorstwa Anny gajdy dla dzieci 3-4-letnich
  3. „Fabryka bajek” - przedsięwzięcie wspomagające rozwój dziecka autorstwa Anny gajdy dla dzieci 3-4-letnich
  4. „ Tworzę i doświadczam – wspomaganie rozwoju i sprawności manualnej poprzez wykorzystanie różnych technik plastycznych autorstwa Agnieszki Majewskiej dla dzieci 5-6-letnich
  5. „Zabawy z kodowaniem” autorstwa Katarzyny Zajdel i Agnieszki Majewskiej dla dzieci    w wieku 5-6- lat
  6. „Trening słuchowy dla przedszkolaków” dla dzieci 4-7-letnich nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego